Skip navigation

Natuurbeheer

De boerderij ligt in Waterland-Oost een cultuurhistorisch waardevol veenweidegebied. Wij werken actief mee aan natuurbeheer in de vorm van weidevogelbescherming, bloemrijke slootkanten en later maaien. Deze maatregelen helpen om de weidevogels een goede omgeving te geven om te broeden en hun jongen op te voeden. Daarnaast wordt er op onze boerderij geen gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen.

We vinden het belangrijk om zo een bijdrage te leveren aan de natuur waarin wij leven. We wijzen deelnemers op de prachtige natuur die elk seizoen anders is en maken regelmatig een wandeling (met of zonder onze shetlandpony’s).

We zijn sinds mei 2011 omgeschakeld naar Biologische productie.