Skip navigation

De Breedijk Hoeve is een biologische boerderij met honderd hectare grond in landelijk Amsterdam-Noord. Landelijk-Noord is onderdeel van Waterland-Oost, een cultuurhistorisch waardevol veenweidegebied. Onze koeien en schapen worden op een biologische manier gehouden. Een groot deel van het jaar lopen deze zoogkoeien (koeien waarbij de kalfjes bij de moeder mogen blijven om haar melk te drinken) met hun kalfjes en de schapen met hun lammetjes buiten in het weiland.

We werken op een biologische manier, hiervoor hebben we een certificaat van SKAL. SKAL zorgt onder andere voor goede controle op de werkwijze van biologische boerderijen. Wij verkopen vlees van onze zoogkoeien op de boerderij.
De Breedijk Hoeve is al meer dan twintig jaar actief bezig met natuurbeheer, dit doen we in samenwerking met de natuurvereniging water, land en dijken. Door op een weidevogel vriendelijke manier op het land te werken, helpen we mee aan het behoud van de verschillende soorten weidevogels.

Sinds 2002 bieden we dagbesteding aan deelnemers met verschillende achtergronden. We zijn aangesloten bij de landelijke federatie Landbouw en Zorg. Tevens zijn we in het bezit van het kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen van deze federatie en het Zoönose certificaat.

Er is een kleinschalige pensionstalling met plaats voor tien paarden of pony’s. De paarden en pony’s lopen zomers in groepen in de weide en in de winter staan ze zoveel mogelijk buiten in groepjes in diverse paddocks.